You are currently viewing เคล็ดลับ การออกแบบป้ายโฆษณา ให้โดนใจ

เคล็ดลับ การออกแบบป้ายโฆษณา ให้โดนใจ

แนวทางการทำการตลาดแบบออฟไลน์สามารถทำได้หลายวิธี แต่ว่าวิธีที่ยังเป็นที่นิยมมากในตอนนี้ก็คือวิธีการทำ ป้าย โปรโมท หรือการทำโฆษณากลางแจ้งเพื่อส่งเสริมการขาย ตามสถานที่ต่างๆที่มีผู้คนเดินทางไปมาอย่างป้ายรถเมล์ สถานีรถไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มการรับรู้การมีตัวตนของผลิตภัณฑ์ letou ได้มากกว่าหนึ่งหมื่นคนต่อวัน และมีส่วนช่วยสำหรับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลากหลายและชัดเจนมากขึ้น โดยวันนี้ เราก็ได้นำเคล็ดลับดีๆสำหรับการออกแบบ ป้าย โฆษณา ให้โดนใจ ดังนี้

เรียบง่าย

เป็น การออกแบบป้ายโฆษณา ให้ดูเรียบง่าย แต่ว่าแอบแฝงไปด้วยความดูดี ซึ่งนับได้ว่าเป็นแนวคิดที่ทรงพลังไม่ว่าจะเป็นการทำประชาสัมพันธ์เพื่อเล่นกับจินตนาการของมนุษย์ โดยการทำออกมาให้มีรูปแบบเรียบง่าย ที่บางทีก็ไม่ได้เลือกใช้ตัวหนังสือเป็นตัวกลางสำหรับการสื่อสาร แต่จะเลือกใช้แค่เพียงรูปภาพที่สามารถสื่อถึงธุรกิจ หรือสินค้าของผู้จัดทำได้เพียงใช้จินตนาการ หรือความคิดเล็กน้อยเวลามองเห็นโฆษณาก็สามารถเข้าใจความหมายได้ เท่านี้แนวทางการทำโฆษณาของคุณก็ดูน่าสนใจมากพอที่จะดึงดูดสายตาผู้ที่พบเจอได้ง่ายๆ

กระตุ้นความรู้สึก

เป็นการทำโฆษณาที่ทำให้ผู้พบเจอรู้สึกสนใจ ต้องการจะทำตามหรือทำอะไรสักอย่างเมื่อเจอกับโฆษณาในลักษณะนี้ โดยการทำโฆษณาประเภทนี้สามารถวางไว้ภายในจุดที่เมื่อผู้ชมเข้าใจในเนื้อหาของโฆษณา จะสามารถทำให้เกิดพฤติกรรมบางอย่างต่อไปได้ในทันที เปรียบเสมือนกับการเชิญชวนเข้าชมผลิตภัณฑ์ด้วยป้ายลดราคา ที่เมื่อมีผู้พบเจอก็อยากจะเข้าไปดูในทันที

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

หากสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือธุรกิจของคุณเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะกลุ่มสำหรับเพื่อการทำโฆษณาบางครั้งถ้าหากทำโฆษณาที่มีเป้าหมายกว้างเกินไปก็ไม่สามารถที่จะทำให้คุณสร้างผลกำไรได้มากขึ้น ดังนั้นสำหรับการออกแบบโฆษณาสำหรับบางธุรกิจก็ควรที่จะเลือกใช้การโปรโมทที่ เฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายที่สามารถแบ่งได้จากเพศ ช่วงอายุ หรือพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายและเลือกทำโปรโมทให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด